مقدمه :
از اول ژوئن 2010 دولت فدرال تنها در 29 رشته کاری مهاجر می پذیرد. افرادی که دارای سابقه کاری در این رشته­ ها نیستند میتوانند از طریق ارائه یک پک پیشنهاد شغلی معتبر از یک شرکت کانادایی واجد شرایط برای اقدام از طریق برنامه نیروی ماهر شوند.

مزایا :

1- اولویت در بررسی پرونده

2- عدم نیاز به داشتن پول نقد به عنوان حمایت از خود در بدو ورود (سرمایه استقرار)

3- کسب ده امتیاز برای پیشنهاد شغلی و 5 امتیاز برای تطابق پذیری

نکته : دارا بودن پیشنهاد شغلی متقاصی را از کسب حداقل امتیاز برای پذیرش بی نیاز نمی سازد ( 67 امتیاز) . همچنین شرکت و کسب نمودن در آزمون IELTS به قوت خود باقی است. در هر صورت کسب 15 امتیاز از 67 امتیاز که در حدود 22% امتیاز لازم است کمک بزرگی به متقاصیان است.

زمان بررسی : در این روش اگرچه متقاصیان دارای اولویت هستند ولی با توجه به اضافه شدن یک مرحله برای دریافت ناییدیه اداره کار کانادا و با توجه به بار کنونی تقاضا ، پیش­بینی می­شود مدت زمان لازم برای دریافت ویزا در حدود 5/1 الی 2 سال باشد.

روش و مراحل :

1- اقدام برای اخذ تاییدیه از اداره کار در کانادا

2- ثبت پرونده در اداره مهاحرت کانادا و دریافت شماره پرونده با ارائه کلیه مدارک مورد نیاز از جمله نتیجه آزمون زبان

3- انجام مصاحبه بعد ار حدود یکسال

4- انجام تست پزشکی و چک امنیتی

5- ورود به خاک کانادا و دریافت کارت اقامت دائم

 

رایط تایید پیشنهاد شغلی :

1- دارا بودن کسب و کار ثبت شده در کانادا

2- دارا بودن حداقل یکنفر مستخدم تمام وقت و پرداخت حقوق دولتی کارکنان

3- سودآور بودن کسب و کار و پرداخت مالیات مربوطه

4- پیشنهاد حقوق و مزایای مطابق عرف روز کانادا

5- تطابق شغل پیشنهاد شده با تجربه متقاضی و نیازهای آن کسب و کار

نکته : الزامی برای کار در این شغل پس از ورود به کانادا و یا اقامت در محل خاص از طرف متقاضی و یا حمایت مالی و ادامه کار با متقاضی از طرف کارفرما وجود ندارد، اما اداره مهاجرت و کار کانادا نسبت به اصالت پیشنهاد شغلی حساسیت دارند.