چگونه می توان برای تابعیت کانادا اقدام نمود؟

چنانچه خود متقاضی در 4 سال اخیر اقامت خود در کانادا 3 سال آن را در خاک کانادا بوده باشد میتواند برای دریافت شهروندی وتابعیت کانادا اقدام نماید.

فرزند به دنیا آمده در کانادا چه وضعیتی دارد؟

افرادی که در کانادا به دنیا می آیند بدون در نظر گرفتن موقعیت پدر ومادر آنها تابعیت کانادایی را دریافت می کنند. تابعیت فرزند به تنهایی برای پدر و مادر اولویت و یا مزیتی به حساب نمی آید.

آیا می توان بدون حضور دائم در کانادا درخواست تابعیت داد ؟

خیر ، برای اخذ تابعیت کانادا متقاضی می باید شخصا 3 سال از 4 سال اخیر زندگی خود را بصورت فیزیکی در خاک کانادا سپری کرده باشد . حضور سایر اعضای خانواده باعث ایجاد حق تابعیت برای شخص متقاضی نمی گردد.

چنانچه پدر و مادری دارای فرزندی با اصلیت کانادایی نباشند ، وضعیت فرزند بدنیا آمده در خارج از خاک کانادا چگونه است ؟

طبق قوانین جدید فرزندی که دارای پدر و مادری با اصلیت غیر کانادایی می باشد چنانچه در خارج از کشور کانادا بدنیا آمده باشد دارای تابعیت کانادا نخواهد بود و والدین او باید از طریق اسپانسرشیپ خانوادگی برای اقامت دائم او اقدام نمایند.